http://www.nitechnology.co.th
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 Home

 Products

 About US&Our Customer

 How to Buy

 Contact Us

 Download

Stanby Power Meter

Stanby Power Meter

การใช้งานของเครื่อง:

  • ใชัวัดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ใช้ในการศึกษาและงานวิจัยเรื่องอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
  • ใช้ในงานตรวจสอบในขบวนการผลิตทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์และงานตรวจซ่อม

คุณสมบัติของเครื่อง:

  • สามารถแสดงค่า V, A, W, Wh, Cosθ, Hz ได้
  • ย่านการวัด Power : 0.009W ~ 3750W   
  • ย่านการวัด Frequency : 30 ~ 1 kHz
  • กระแส  AC 100 μA ~ 15 A
  • แรงดัน  AC 80 V ~ 260 V

 

Tags : เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า power meter

view
view